Ο κ. Δευτεραίος είναι μέλος Δ.Σ του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου. 

Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος CAESARSTONE