Η εταιρεία Vernolin έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να δημιουργεί κατασκευές για οποιαδήποτε αρχιτεκτονική εφαρμογή. Πέρα από τα συνήθη καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αναλαμβάνει, επίσης, το σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών έργων. Όλα αυτά τα μαρμάρινα έργα τέχνης δημιουργούνται στη Ελλάδα. Ο συνδυασμός εξειδικευμένων τεχνικών και ειδικών μηχανημάτων επεξεργασίας πετρωμάτων παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών.
 
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με καλλιτέχνες υψηλής εξειδίκευσης με εμπειρία που προέρχεται από χρόνια εργασίας πάνω σε υλικά υψηλής ποιότητας και κατασκευές μεγάλων απαιτήσεων.