Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής τοποθέτησης ή της ανακαίνισης, προτείνουμε ένα πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης για τη διατήρηση του φινιρίσματος της επιφάνειας. Η περιοδική αυτή συντήρηση μπορεί να έχει βάση εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια ανάλογα τη χρήση της επιφάνειας. Τηρώντας χρονικά τη συντήρηση που θα προτείνουμε και χρησιμοποιώντας τα σωστά προϊόντα, η εμφάνιση του πετρώματος θα παραμείνει καθαρή και στην αρχική της κατάσταση για πολλά χρόνια.

Η αποκατάσταση φυσικού πετρώματος είναι η επαναφορά των φθαρμένων φυσικών πετρωμάτων στην αρχική τους κατάσταση. Η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει εκ νέου επίστρωση της επιφάνειας ή επισκευή της, βαθύ καθαρισμό χρησιμοποιώντας πιθανόν χημικά προϊόντα, επιδιόρθωση αρμών, καθάρισμα και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας για προστασία από περαιτέρω ζημιά. Δεν περιορίζεται μόνο στα φυσικά πετρώματα αλλά και στα συνθετικά όπως κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακάκια.

Μία από τις πιο κοινές αιτίες καταστροφής του μαρμάρου και των άλλων πετρωμάτων είναι η μη συντήρησή τους ή η λανθασμένη συντήρησή τους εξαιτίας της χρήσης μη κατάλληλων καθαριστικών προϊόντων.